194-396 Abstraktný obraz č.194-396 olej na plátne 80x100cm
194-396 Abstraktný obraz č.194-396 olej na plátne 80x100cm.jpg