195-397 Abstraktný obraz č.195-397 olej na plátne 100x80cm
195-397 Abstraktný obraz č.195-397 olej na plátne 100x80cm.jpg