193-395 Abstraktný obraz č.193-395 olej na plátne 80x100cm
193-395 Abstraktný obraz č.193-395 olej na plátne 80x100cm.jpg