166-369-1 Abstraktný obraz č.166-369-1 olej na plátne 75x65cm
166-369-1 Abstraktný obraz  č.166-369-1 olej na plátne 75x65cm.jpg