190-392 Abstraktný obraz č.190-392 olej na plátne 60x60cm
190-392 Abstraktný obraz č.190-392 olej na plátne 60x60cm.jpg