191-393 Abstraktný obraz č.191-393 olej na plátne 150x100cm
191-393 Abstraktný obraz č.191-393 olej na plátne 150x100cm.jpg