189-391 Abstraktný obraz č.189-391 olej na plátne 60x60cm
189-391 Abstraktný obraz č.189-391 olej na plátne 60x60cm.jpg