188-390 Abstraktný obraz č.188-390 olej na plátne 120x160cm
188-390 Abstraktný obraz č.188-390 olej na plátne 120x160cm.jpg