180-382 Abstraktný obraz č.180-382 olej na plátne 70x45cm
180-382 Abstraktný obraz č.180-382 olej na plátne 70x45cm.jpg