179-381 Abstraktný obraz č.179-381 olej na plátne 100x80cm
179-381 Abstraktný obraz č.179-381 olej na plátne 100x80cm.jpg