181-383 Abstraktný obraz č.181-383 olej na plátne 70x45cm
181-383 Abstraktný obraz č.181-383 olej na plátne 70x45cm.jpg