178-380 Abstraktný obraz č.178-380 olej na plátne 100x80cm
178-380 Abstraktný obraz č.178-380 olej na plátne 100x80cm.jpg