177-379 Abstraktný obraz č.177-379 olej na plátne 120x90cm
177-379 Abstraktný obraz č.177-379 olej na plátne 120x90cm.jpg