118. Abstraktný obraz č.118-332, 2017,olej,plátno,85x75cm
118. Abstraktný obraz č.118-332, 2017,olej,plátno,85x75cm.jpg