165. Abstraktný obraz č.165-368-3, 2017,olej,plátno,120x160cm
165. Abstraktný obraz č.165-368-3, 2017,olej,plátno,120x160cm.jpg