119. Abstraktný obraz č.119-333, 2017,olej,plátno,85x70cm
119. Abstraktný obraz č.119-333, 2017,olej,plátno,85x70cm.jpg