117. Abstraktný obraz č.117-331, 2017,olej,plátno,80x80cm
117. Abstraktný obraz č.117-331, 2017,olej,plátno,80x80cm.jpg