116. Abstraktný obraz č.116-330, 2017,olej,plátno,90x70cm
116. Abstraktný obraz č.116-330, 2017,olej,plátno,90x70cm.jpg