115. Abstraktný obraz č.115-329, 2017,olej,plátno,70x60cm
115. Abstraktný obraz č.115-329, 2017,olej,plátno,70x60cm.jpg