114. Abstraktný obraz č.114-328, 2017,olej,plátno,95x60cm
114. Abstraktný obraz č.114-328, 2017,olej,plátno,95x60cm.jpg