113. Abstraktný obraz č.113-327, 2017, olej,plátno,80x80cm
113. Abstraktný obraz č.113-327, 2017, olej,plátno,80x80cm.jpg