112. abstraktný obraz č.112-326, 2017,olej,plátno,85x65cm
112. abstraktný obraz č.112-326, 2017,olej,plátno,85x65cm.jpg