111. Abstraktný obraz č.111-325-2, 2017,olej,plátno,80x65cm
111. Abstraktný obraz č.111-325-2,  2017,olej,plátno,80x65cm.jpg