546-5 Nekonečný proces V. 2022 olej na plátne 40x30cm
546-5 Nekonečný proces V. 2022 olej na plátne 40x30cm.jpg