546-6 Nekonečný proces VI. 2022 olej na plátne 40x30cm
546-6 Nekonečný proces VI. 2022 olej na plátne 40x30cm.jpg