546-4 Nekonečný proces IV. 2022 olej na plátne 40x30cm
546-4 Nekonečný proces IV. 2022 olej na plátne 40x30cm.jpg