495-2 Abstraktný obraz 495-II. 2021 olej na plátne 120x120cm
495-2 Abstraktný obraz 495-II. 2021 olej na plátne 120x120cm.jpg