495-1 Abstraktný obraz 495-I. 2021 olej na plátne 120x120cm
495-1 Abstraktný obraz 495-I. 2021 olej na plátne 120x120cm.jpg