495-3 Abstraktný obraz 495-III. 2021 olej na plátne 120x120cm
495-3 Abstraktný obraz 495-III. 2021 olej na plátne 120x120cm.jpg