478-3 Lesné tajomstvá III.2020 olej na plátne 95x70cm 478-4 Lesné tajomstvá IV. 2020 olej na plátne 95x70cm 479-1 Bez názvu I. 2020 olej na plátne 70x80 cm 479-2 Bez názvu II. 2020 olej na plátne 70x80cm 480 Horizontálne rezy 2020 olej na plátne 170x130cm 481-1 Len tak 2020 olej na plátne 70x70cm
thn_478-3 Lesné tajomstvá III.2020 olej na plátne 95x70cm.jpg thn_478-4 Lesné tajomstvá IV. 2020 olej na plátne 95x70cm.jpg thn_479-1 Bez názvu I. 2020 olej na plátne 70x80 cm.jpg thn_479-2 Bez názvu II. 2020 olej na plátne 70x80cm.jpg thn_480 Horizontálne rezy 2020 olej na plátne 170x130cm.jpg thn_481-1 Len tak 2020 olej na plátne 70x70cm.jpg
481-2 Len tak 2020 olej na plátne 70x70cm 482-1 Rezonancie I. 2020 olej na plátne 120x150cm 482-2 Rezonancie II. 2020 olej na plátne 120x150cm 482-3 Rezonancie III. 2020 olej na plátne 120x150cm 482-4 Rezonancie IV. 2020 olej na plátne 120x150cm 483-1 Vertikále I. 2020 olej na plátne 60x75cm
thn_481-2 Len tak 2020 olej na plátne 70x70cm.jpg thn_482-1 Rezonancie I. 2020 olej na plátne 120x150cm.jpg thn_482-2 Rezonancie II. 2020 olej na plátne 120x150cm.jpg thn_482-3 Rezonancie III. 2020 olej na plátne 120x150cm.jpg thn_482-4 Rezonancie IV. 2020 olej na plátne 120x150cm.jpg thn_483-1 Vertikále I. 2020 olej na plátne 60x75cm.jpg
483-2 Vertikále II. 2020 olej na plátne 60x75cm
thn_483-2 Vertikále II. 2020 olej na plátne 60x75cm.jpg