478-3 Lesné tajomstvá III.2020 olej na plátne 95x70cm 478-4 Lesné tajomstvá IV. 2020 olej na plátne 95x70cm 479-1 Bez názvu I. 2020 olej na plátne 70x80 cm 479-2 Bez názvu II. 2020 olej na plátne 70x80cm 480 Horizontálne rezy 2020 olej na plátne 170x130cm 481-1 Len tak 2020 olej na plátne 70x70cm
thn_478-3 Lesné tajomstvá III.2020 olej na plátne 95x70cm.jpg thn_478-4 Lesné tajomstvá IV. 2020 olej na plátne 95x70cm.jpg thn_479-1 Bez názvu I. 2020 olej na plátne 70x80 cm.jpg thn_479-2 Bez názvu II. 2020 olej na plátne 70x80cm.jpg thn_480 Horizontálne rezy 2020 olej na plátne 170x130cm.jpg thn_481-1 Len tak 2020 olej na plátne 70x70cm.jpg
481-2 Len tak 2020 olej na plátne 70x70cm 482-1 Rezonancie I. 2020 olej na plátne 120x150cm 482-2 Rezonancie II. 2020 olej na plátne 120x150cm 482-3 Rezonancie III. 2020 olej na plátne 120x150cm 482-4 Rezonancie IV. 2020 olej na plátne 120x150cm 483-1 Vertikále I. 2020 olej na plátne 60x75cm
thn_481-2 Len tak 2020 olej na plátne 70x70cm.jpg thn_482-1 Rezonancie I. 2020 olej na plátne 120x150cm.jpg thn_482-2 Rezonancie II. 2020 olej na plátne 120x150cm.jpg thn_482-3 Rezonancie III. 2020 olej na plátne 120x150cm.jpg thn_482-4 Rezonancie IV. 2020 olej na plátne 120x150cm.jpg thn_483-1 Vertikále I. 2020 olej na plátne 60x75cm.jpg
483-2 Vertikále II. 2020 olej na plátne 60x75cm 484-1 Priestor I. 2020 olej na plátne 70x55cm 484-2 Priestor II. 2020 olej na plátne 70x55cm 484-3 Priestor III. 2020 olej na plátne 70x55cm 484-4 Priestor IV. 2020 olej na plátne 70x55cm 485-1 Premeny I. 2020 olej na plátne 90x70cm
thn_483-2 Vertikále II. 2020 olej na plátne 60x75cm.jpg thn_484-1 Priestor I. 2020 olej na plátne 70x55cm.jpg thn_484-2 Priestor II. 2020 olej na plátne 70x55cm.jpg thn_484-3 Priestor III. 2020 olej na plátne 70x55cm.jpg thn_484-4 Priestor IV. 2020 olej na plátne 70x55cm.jpg thn_485-1 Premeny I. 2020 olej na plátne 90x70cm.jpg
485-2 Premeny II. 2020 olej na plátne 90x70cm 485-3 Premeny III. 2020 olej na plátne 90x70cm 485-4 Premeny IV. 2020 olej na plátne 90x70cm 486 Panoráma 2020 olej na plátne 115x315cm triptych 487 Stromy X.2020 olej na plátne 45x55cm 488-1 Farebné variácie I. 2020 olej na plátne 115x105cm
thn_485-2 Premeny II. 2020 olej na plátne 90x70cm.jpg thn_485-3 Premeny III. 2020 olej na plátne 90x70cm.jpg thn_485-4 Premeny IV. 2020 olej na plátne 90x70cm.jpg thn_486 Panoráma 2020 olej na plátne 115x315cm triptych.jpg thn_487 Stromy X.2020  olej na plátne 45x55cm.jpg thn_488-1 Farebné variácie I. 2020 olej na plátne 115x105cm.jpg
488-2 Farebné variácie II. 2020 olej na plátne 115x105cm 488-3 Farebné variácie III. 2020 olej na plátne 115x105cm 488-4 Farebné variácie IV. 2020 olej na plátne 115x105cm 488-5 Farebné variácie V. 2020 olej na plátne 115x105cm 489-1 Stopa I. 2020 olej na plátne 50x40cm 489-2 Stopa II. 2020 olej na plátne 50x40cm
thn_488-2 Farebné variácie II. 2020 olej na plátne 115x105cm.jpg thn_488-3 Farebné variácie III. 2020 olej na plátne 115x105cm.jpg thn_488-4 Farebné variácie IV. 2020 olej na plátne 115x105cm.jpg thn_488-5 Farebné variácie V. 2020 olej na plátne 115x105cm.jpg thn_489-1 Stopa I. 2020 olej na plátne 50x40cm.jpg thn_489-2 Stopa II. 2020 olej na plátne 50x40cm.jpg


Administrator: Radek Production