508 Abstraktný obraz 2021 olej na plátne 60x80cm 509 Bez názvu 2021 olej na plátne 100x50cm 510-1 Horizontály I. 2021 olej na plátne 85x75cm 510-2 Horizontály II. 2021 olej na plátne 85x75cm 510-3 Horizontály III. 2021 olej na plátne 85x75cm 510-4 Horizontály IV. 2021 olej na plátne 85x75cm
thn_508 Abstraktný obraz 2021 olej na plátne 60x80cm.jpg thn_509 Bez názvu 2021 olej na plátne 100x50cm.jpg thn_510-1 Horizontály I. 2021 olej na plátne 85x75cm.jpg thn_510-2 Horizontály II. 2021 olej na plátne 85x75cm.jpg thn_510-3 Horizontály III. 2021 olej na plátne 85x75cm.jpg thn_510-4 Horizontály IV. 2021 olej na plátne 85x75cm.jpg
511-1 Situácia I. 2021 olej na plátne 95x130cm 511-2 Situácia II. 2021 olej na plátne 95x130cm 511-3 Situácia III. 2021 olej na plátne 80x120cm 512-1 Úvaha I. 2021 olej na plátne45x50cm 512-2 Úvaha II. 2021 olej na plátne 45x50cm 512-3 Úvaha III. 2021 olej na sololite 35x52cm
thn_511-1 Situácia I. 2021 olej na plátne 95x130cm.jpg thn_511-2 Situácia II. 2021 olej na plátne 95x130cm.jpg thn_511-3 Situácia III. 2021 olej na plátne 80x120cm.jpg thn_512-1 Úvaha I. 2021 olej na plátne45x50cm.jpg thn_512-2 Úvaha II. 2021 olej na plátne 45x50cm.jpg thn_512-3 Úvaha III. 2021 olej na sololite 35x52cm.jpg
512-4 Úvaha IV. 2021 olej na papieri 38x46cm 512-5 Úvaha V. 2021 olej na papieri 38x46cm 512-6 Úvaha VI. 2021 olej na papieri 38x46cm 512-7 Úvaha VII. 2021 olej na plátne 38x46cm 513-1 Ozveny I. 2021 olej na plátne 170x220cm 513-2 Ozveny II. 2021 olej na plátne 170x220cm
thn_512-4 Úvaha IV. 2021 olej na papieri 38x46cm.jpg thn_512-5 Úvaha V. 2021 olej na papieri 38x46cm.jpg thn_512-6 Úvaha VI. 2021 olej na papieri 38x46cm.jpg thn_512-7 Úvaha VII. 2021 olej na plátne 38x46cm.jpg thn_513-1 Ozveny I. 2021 olej na plátne 170x220cm.jpg thn_513-2 Ozveny II. 2021 olej na plátne 170x220cm.jpg