169-371 Abstraktný obraz č.169-371 olej na plátne 95x75cm
169-371 Abstraktný obraz č.169-371 olej na plátne 95x75cm.jpg