168-370 Abstraktný obraz č.168-370 olej na plátne 95x75cm
168-370 Abstraktný obraz č.168-370 olej na plátne 95x75cm.jpg