156. Abstraktný obraz č.156-361, 2017,olej,plátno,70x60cm 157. Abstraktný obraz č.157-362, 2017,akryl,papier,76x56cm 158. Abstraktný obraz č.158-363, 2017,olej,hliníková fólia,49x37cm 159. Abstraktný obraz č.159-364, 2017,olej,hliníková fólia,49x37cm 160. Abstraktný obraz č.160-365, 2017,olej,hliníková fólia,49x37cm 161. Abstraktný obraz č.161-366, 2017,olej,hliníková fólia,49x37cm
thn_156. Abstraktný obraz č.156-361, 2017,olej,plátno,70x60cm.jpg thn_157. Abstraktný obraz č.157-362, 2017,akryl,papier,76x56cm.jpg thn_158. Abstraktný obraz č.158-363, 2017,olej,hliníková fólia,49x37cm.jpg thn_159. Abstraktný obraz č.159-364, 2017,olej,hliníková fólia,49x37cm.jpg thn_160. Abstraktný obraz č.160-365, 2017,olej,hliníková fólia,49x37cm.jpg thn_161. Abstraktný obraz č.161-366, 2017,olej,hliníková fólia,49x37cm.jpg
162. Abstraktný obraz č.162-367, 2017,olej,hliníková fólia,49x37cm 163. Abstraktný obraz č.163-368-1, 2017,olej,plátno 120x160cm 164. Abstraktný obraz č.164-368-2, 2017,olej,plátno,120x160cm 165. Abstraktný obraz č.165-368-3, 2017,olej,plátno,120x160cm
thn_162. Abstraktný obraz č.162-367, 2017,olej,hliníková fólia,49x37cm.jpg thn_163. Abstraktný obraz č.163-368-1, 2017,olej,plátno 120x160cm.jpg thn_164. Abstraktný obraz č.164-368-2,  2017,olej,plátno,120x160cm.jpg thn_165. Abstraktný obraz č.165-368-3, 2017,olej,plátno,120x160cm.jpg


Administrator: Radek Production