120. Abstraktný obraz č.120-334, 2017,olej,plátno,90x60cm 121. Abstraktný obraz č.121-335, 2017,olej,plátno,85x75cm 122. Abstraktný obraz č.122-336, 2017,olej,kartón,48x34cm 123. Abstraktný obraz č.123-337, 2017,olej,plátno,130x110cm 124. Abstraktný obraz č.124-338, 2017,olej,plátno,40x50cm 125. Abstraktný obraz č.125-339, 2017,olej,plátno,100x100cm
thn_120. Abstraktný obraz č.120-334, 2017,olej,plátno,90x60cm.jpg thn_121. Abstraktný obraz č.121-335, 2017,olej,plátno,85x75cm.jpg thn_122. Abstraktný obraz č.122-336, 2017,olej,kartón,48x34cm.jpg thn_123. Abstraktný obraz č.123-337, 2017,olej,plátno,130x110cm.jpg thn_124. Abstraktný obraz č.124-338, 2017,olej,plátno,40x50cm.jpg thn_125. Abstraktný obraz č.125-339, 2017,olej,plátno,100x100cm.jpg
126. Abstraktný obraz č.126-340, 2017,olej,plátno,100x100cm 127. Abstraktný obraz č.127-341, 2017,olej,plátno,100x100cm 128. Abstraktný obraz č.128-342, 2017,olej,plátno,100x100cm 129. Abstraktný obraz č.129-343, 2017,olej,plátno,100x100cm 130. Abstraktný obraz č.130-344, 2017,olej,plátno,100x100cm 131. Abstraktný obraz č.131-345, 2017,olej,plátno,70x50cm
thn_126. Abstraktný obraz č.126-340, 2017,olej,plátno,100x100cm.jpg thn_127. Abstraktný obraz č.127-341, 2017,olej,plátno,100x100cm.jpg thn_128. Abstraktný obraz č.128-342, 2017,olej,plátno,100x100cm.jpg thn_129. Abstraktný obraz č.129-343, 2017,olej,plátno,100x100cm.jpg thn_130. Abstraktný obraz č.130-344, 2017,olej,plátno,100x100cm.jpg thn_131. Abstraktný obraz č.131-345, 2017,olej,plátno,70x50cm.jpg
132. Abstraktný obraz č.132-346, 2017,olej,plátno,50x70cm 133. Abstraktný obraz č.133-347, 2017,olej,plátno,70x50cm 134. Abstraktný obraz č.134-348, 2017,olej,sololit,60x47cm 135. Abstraktný obraz č.135-349, 2017,olej,sololit,60x47cm 136. Abstraktný obraz č.136-350, 2017,olej,sololit,60x47cm 137. Abstraktný obraz č.137-351, 2017, olej,sololit,60x47cm
thn_132. Abstraktný obraz č.132-346, 2017,olej,plátno,50x70cm.jpg thn_133. Abstraktný obraz č.133-347, 2017,olej,plátno,70x50cm.jpg thn_134. Abstraktný obraz č.134-348, 2017,olej,sololit,60x47cm.jpg thn_135. Abstraktný obraz č.135-349, 2017,olej,sololit,60x47cm.jpg thn_136. Abstraktný obraz č.136-350, 2017,olej,sololit,60x47cm.jpg thn_137. Abstraktný obraz č.137-351, 2017, olej,sololit,60x47cm.jpg


Administrator: Radek Production