107. Abstraktný obraz č.107-322, 2017,olej,plátno,120x80cm
107. Abstraktný obraz č.107-322, 2017,olej,plátno,120x80cm.jpg