106. Abstraktný obraz č.106-321, 2017,olej,plátno110x85cm
106. Abstraktný obraz č.106-321, 2017,olej,plátno110x85cm.jpg