541-4 Tendencia IV. 2022 olej na plátne 165x165cm
541-4 Tendencia IV. 2022 olej na plátne 165x165cm.jpg