541-3 Tendencia III. 2022 olej na plátne 165x165cm
541-3 Tendencia III. 2022 olej na plátne 165x165cm.jpg