520 Abstraktný obraz 2021 olej na plátne 130x100cm 521 Abstraktný obraz 2021 olej na plátne 130x100cm 522-1 Bez názvu 522-1 2021 olej na plátne 110x85cm 522-2 Bez názvu 522-2 2021 olej na plátne 110x85cm 522-3 Bez názvu 522-3 2021 olej na plátne 110x85cm 523-1 Iné možnosti I. 2021 olej na plátne 110x85cm
thn_520 Abstraktný obraz 2021 olej na plátne 130x100cm.jpg thn_521 Abstraktný obraz 2021 olej na plátne 130x100cm.jpg thn_522-1 Bez názvu 522-1 2021 olej na plátne 110x85cm.jpg thn_522-2 Bez názvu 522-2 2021 olej na plátne 110x85cm.jpg thn_522-3 Bez názvu 522-3 2021 olej na plátne 110x85cm.jpg thn_523-1 Iné možnosti I. 2021 olej na plátne 110x85cm.jpg
523-2 Iné možnosti II. 2021 olej na plátne 110x85cm 523-3 Iné možnosti III. 2021 olej na plátne 110x85cm 524 Premaľba I. 2021 olej na plátne 120x100cm 525 Premaľba II. 2021 olej na plátne 100x120cm 526 Premaľba III. 2021 olej na plátne 100x100cm 527 Premaľba IV. 2021 olej na plátne 60x45cm
thn_523-2 Iné možnosti II. 2021 olej na plátne 110x85cm.jpg thn_523-3 Iné možnosti III. 2021 olej na plátne 110x85cm.jpg thn_524 Premaľba I. 2021 olej na plátne 120x100cm.jpg thn_525 Premaľba II. 2021 olej na plátne 100x120cm.jpg thn_526 Premaľba III. 2021 olej na plátne 100x100cm.jpg thn_527 Premaľba IV. 2021 olej na plátne 60x45cm.jpg