186-388 Abstraktný obraz č.186-388 olej na plátne 60x65cm
186-388 Abstraktný obraz č.186-388 olej na plátne 60x65cm.jpg