173-375 Abstraktný obraz č.173-375 olej na plátne 135x135cm
173-375 Abstraktný obraz č.173-375 olej na plátne 135x135cm.jpg