171-373 Abstraktný obraz č.171-373 olej na plátne75x65cm
171-373 Abstraktný obraz č.171-373 olej na plátne75x65cm.jpg