22 Úvaha I. 2021 olej na papieri 38x46cm
22 Úvaha I. 2021 olej na papieri 38x46cm.jpg