546-3 Nekonečný proces III. 2022 olej na plátne 40x30cm
546-3 Nekonečný proces III. 2022 olej na plátne 40x30cm.jpg