546-2 Nekonečný proces II. 2022 olej na plátne 40x30cm
546-2 Nekonečný proces II. 2022 olej na plátne 40x30cm.jpg