546-1 Nekonečný proces I. 2022 olej na plátne 40x30cm
546-1 Nekonečný proces I. 2022 olej na plátne 40x30cm.jpg