545 Abstraktný obraz 545 2022 olej na plátne 50x45cm
545 Abstraktný obraz 545 2022 olej na plátne 50x45cm.jpg