544 Abstraktný obraz 544 2022 olej na plátne 50x45cm
544 Abstraktný obraz 544 2022 olej na plátne 50x45cm.jpg