543 Abstraktný obraz 543 2022 olej na plátne 50x45cm
543 Abstraktný obraz 543 2022 olej na plátne 50x45cm.jpg